::główna::-->::porady::

Co należy zrobić aby zbudować domek na działce letniskowej lub budowlanej?
- złożyć we właściwym ze względu na położenie działki Urzędzie Gminy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek taki składamy w przypadku, gdy na terenie gdzie leży Państwa działka nie ma aktualnego miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy plan jest aktualny, składamy wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu.

- złożyć we właściwym ze względu na położenie działki Zakładzie Energetycznym, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wnioskio wydanie warunków technicznych przyłączy odpowiednich mediów
- zlecić uprawnionemu geodecie opracowanie mapy do celów projektowych

- w przypadku gdy zakupili Państwo jeden z gotowych projektów domku (taki jak np. posiadamy w swojej ofercie) należy zlecić opracowanie adaptacji takiego projektu przez architekta z uprawnieniami oraz zlecić wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem przyłączy mediów i instalacji zewnętrznych

- złożyć projekt w Starostwie Powiatowym wraz ze stosownymi załącznikami (m. in. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z planu zagospodarownia terenu, dokument i oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchonmością, dokumentację techniczną wraz z wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami) i z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub wypidem z planu miejscowego.

- po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę należy zlecić osobie z uprawnieniami obowiązki kierownika budowy który będzie reprezentował Państwa w trakcie budowy


Budowę można rozpocząć po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.

<<powrót<<